2010. gada 11. marts

Bibliotekāru klubs

Avots: Ezerzeme
9. decembris 2008, 18:40


Mūsu dienās būt par bibliotekāru ir ļoti atbildīgs darbs. Viņi ne tikai pieņem un izsniedz grāmatas, bet arī apmeklē dažādus kursus, apgūst mūsdienīgas tehniskās programmas speciāli bibliotēkām, raksta projektus, lai saņemtu grāmatas.

Tamāra Rukmane strādā par bibliotekāri jau 31 gadu, kopš 1977. gada. No tiem 30 gadus Kalniešu ciema bibliotēkā. Garlaikoties nenākas, darba ir daudz. Svarīgu vietu mūsdienu bibliotekāra darbā ieņem projekti, ar kuru palīdzību bibliotēka var saņemt grāmatas. Viens no šādiem projektiem saucas “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”. Šī projekta mērķis — grāmatas latviešu valodā. Tās bibliotēka saņem četras reizes gadā. Tie ir apmēram 24 - 27 izdevumi, kas paredzēti dažādu vecumu cilvēkiem, plus grāmatas skolēniem. Visvairāk literatūras tiek saņemts pirmajā gadā, vēlāk tās daudzums nedaudz samazinās. Tas ir diezgan plašs projekts. Vēl viens projekts, kas būtu jāatzīmē, ir “Bērnu žūrija”. Tā mērķis ir vest bērnus uz bibliotēku. Šis projekts paredzēts bērniem: tieši bērnu žūrija vērtē saņemtās grāmatas un piešķir vietas. Tamdēļ, lai saņemtu grāmatas, projekts ir jāatbalsta. Tamāra Rukmane norādīja, ka ne visās bibliotēkās tie tiek atbalstīti, taču viņai paveicās. Kalniešu projekti tiek atbalstīti jau četrus gadus pēc kārtas, cerams, ka tā būs arī turpmāk.

Grāmatu saņemšanā svarīga loma ir pagasta padomei, kura atvēl naudu grāmatu un periodisko izdevumu iegādei. Reizēm par sponsoriem kļūst partijas, tās pasniedz dāvanu kartes. Reizēm grāmatas dāvina paši lasītāji.

Žanru spektrs ir visai plašs, tiek ievērotas dažādas gaumes. Detektīvi, mīlas romāni, bērnu literatūra. Ja grāmata vai žurnāls pazaudēts, lūdz vai nu samaksāt to vērtību vai arī atnest citu grāmatu.

Bez visa pārējā bibliotekāram jāapmeklē kursi, piemēram “Alise” (bibliotēku katalogi) un citus. Daudzi kursi, tajā skaitā psiholoģijas, vajadzīgi ne tikai kvalifikācijas celšanai, bet arī akreditācijai.

Bibliotēka ir apgādāta ar moderniem datoriem, kas pieslēgti Internetam: pieci apmeklētājiem, viens darbam. Interneta lietošanas laiks ir sadalīts: stunda vienam apmeklētājam. Ja nav citu gribētāju, tīklā var uzkavēties ilgāk. Internets pieejams darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Vecuma ierobežojumu nav. Tamāra uzskata, ka galvenais ir tas, lai cilvēks prastu rīkoties ar datoru.

Jūlija KIRIĻINA