2011. gada 11. janv.

Ļoti svarigi ir zināt ceļu uz bibliotēku11. janvāris 2011, 23:27
Pēdējos gados Kalniešu bibliotēkā noticis daudz pozitīvu pārmaiņu. Iegādāti jauni, moderni datori, pieslēgts internets. Šim nolūkam tika iekārtota speciāla istaba, nopirkti galdi un krēsli. Bibliotēkā tika veikts pamatīgs remonts, nomainīti logi, durvis, apgaismojums. Izmainījies sienu, grīdas un griestu izskats.

Bibliotēka rūpīgi gatavojās svarīgajam pasākumam — akreditācijai. Tika sakārtoti visi dokumenti, kā arī bibliotēkas galvenā bagātība — grāmatu fonds. Un, lūk, oktobra beigās sekmīgi notika akreditācija. Bet lai arī kas tika darīts bibliotēkā, neatrisināta palika tās galvenā problēma — telpu šaurība. Te Kalniešu pagasta pārvaldniecei Gundegai Grišānei radās ģeniāla, būtībā vienkārša ideja: izsist sienu un ierīkot arku uz bijušo kinomehāniķa telpu aiz bibliotēkas sienas, kas daudzus gadus stāvēja tukša. Šīs idejas realizēšanu, piesaistot bezdarbniekus, kuri strādā saskaņā ar 100 latu programmu, uzņēmās laba organizētāja un saimniekotāja Leonora Prikņa. Darbs tika veikts ātri un kvalitatīvi ar vietējo prasmīgo jauniešu Andreja Ļahovska, Jevģēnija Gorkina, Viktora Vasiļjeva, Dmitrija Skripļonoka, Ivana Ivanova palīdzību.

Bibliotēkas telpa kļuva lielāka par vienu istabu. Te nolēmām iekārtot bērnu stūrīti. Cilvēkam kopš bērnības taču ir svarīgi zināt ceļu uz bibliotēku. Uz šo istabu tad arī pārvietojām grāmatu plauktu ar bērnu literatūru. Pagasta pārvalde nodrošināja nepieciešamo mēbeļu iegādi. Plauktos tagad ir spēles un amizantas rotaļlietas. Kad viss bija sagatavots, uzaicinājām bērnus uz istabas atklāšanas svētkiem. Ieradās ciemiņi ar dāvanām no Krāslavas bibliotēkas un Skaistas pagasta. Mazie rūķīši no Skaistas dziedāja dziesmiņas. Jautrais amizantais Pelēns vadīja pasaku viktorīnu un rotaļājās ar bērniem. Katrs saņēma konfektes, balvu un savu jautrības devu. Ir skaisti vārdi: “Labākais paņēmiens, lai bērni būtu labi, ir padarīt viņus laimīgus.” Bērniem jādzīvo skaistuma, rotaļu, pasaku un fantāzijas pasaulē. Par svētkiem bibliotēka izsaka pateicību Lilijai Maslovskai un Jeļenai Konstantinovičai.

Sācies Jaunais gads. Novēlu visiem mieru, saskaņu un labklājību!

Tamāra RUKMANE, Kalniešu bibliotēkas vadītāja
DrukātDrukāt