2013. gada 19. febr.

Bibliotēkas novadpētniecības darbs.

Mūsu novadnieks Jānis Kligulis sevi uzskata par lielu veiksminieku, jo viņš ne tikai izdzīvoja vācu koncentrācijas nometnēs, bet arī atgriezās Latvijā, atrada sev darbu un mierīgi dzīvoja.