2015. gada 31. marts

                       E-prasmes nedēļā notika apmācība lopkopjiem "Darbs ar dokumentiem".

 

Grāmatu izstāde 

                                                "Mājdzīvnieki mūsu sētā"

2015. gada 26. marts

        

Bibliotekāra stunda"Preses izdevumi" 1.-3.kl.