2015. gada 19. jūn.


Proekts "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Krāslavas novadā".
Pilnveidots publisko interneta pieejas punkts Kalniešu bibliotēkā.

2015. gada 12. jūn.

Seminārs Kombuļu pussalā. 2015.11.06.