2019. gada 26. jūn.

Atvaļinājuma laikā 10.07.-24.08.2019. bibliotēka strādās otrdienās. 8.00.-17.00.

Bibliotēkas pasākumi jūlijam-augustam. 

25.07. ’Cilvēks ir vesela pasaule’’. Rakstniekam , aktierim un režisoram V. Šukšinam – 90. Literatūras izstāde.
20.08. ‘’Reiz sensenos laikos..’’ Skaļas lasīšanas stunda bērniem.
24.08. ‘’No senatnes līdz mūsu dienām.’’ Novadpētniecības materiālu izstāde.


                      Jaunās grāmatas jūnijā.


"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas'' jaunās grāmatas. Lasi un vērtē.

2019. gada 8. jūn.

    Bērnības svētki Kalniešos.2019. gada 30. maijs

Skaistas pagasta bibliotēkai-70.                Kalniešu bibliotēka ari atbrauca un atbalstīja šo pasākumu.

2019. gada 28. maijs

Bibliotēkas pasākumi jūnijam. 

7.06.
“Mūsu mīļākās Puškina pasakas”. Zīmējumu konkurss un viktorīna.
6.06.
‘’Slavenā dzejnieka jubileja. ‘’A. Puškinam – 220. Literatūras izstāde.
21.06.
‘’ Sagaidīsim Līgo svētkus’’. Praktiski padomi no grāmatas. Apskats. 
25.06.
  “Mīļākās dzejas rindas’’. A. Ahmatovai -130. Literatūras izstāde.