2017. gada 22. sept.Kalniešu pagasta bibliotēkas 
pasākumi septembrī un oktobrī.

  1. 9.09. "Ar sevi un pasauli saskaņā" - izstāde un dzejas stunda.
  2. 3.10. "Rudens krāsas"- fotoizstāde.
  3. 13.10. "Daugava - mūsu likteņupe "-grāmatu un novadpētniecības materiālu izstāde; apskats un pārrunas.

2017. gada 15. sept.


       Jaunās grāmatas.Паутов В. Операция «Возмездие».

Андреева Н. Любовь и смерть. Селфи.

Михайлова Е. Плата за капельку счастья.

Самаров С. Полигон для интеллекта.

Тамоников А. Тени прошлого. Восставшие.

Колочкова В Завещание Казановы.

Лорд Э. Миг столкновения.

Клементс Э. Магазинчик мороженого.

Макгвайр Д. Моя прекрасная жертва.

Райнер С. Чужое солнце.

2017. gada 7. sept.


18.08.2017. Kalniešu pagasta svētki.
"Palasīsim pasaciņu". Literatūras lasīšanas stunda.
                                            16.08.2017.Skaistas pagasts. Izbraukums ar lasītājiem.

2017. gada 8. aug.

                         
                              Saņemtas jaunās grāmatas, pasūtītas par pašvaldības līdzekļiem                                       Rokdarbnieces Donatas Romancevičas darbu izstāde.

                                             Jūnijā saņemtas jaunās  grāmatas.