2018. gada 3. okt.

“Nemateriālā mantojuma  popularizēšana Latgales  bibliotēkās”- novadpētniecības konference
Krāslavā
2018. gada 4. sept.


Pasākumi septembrī - oktobrī

8.09. “Viss, ko es sapratu šajā pasaule, ir tikai pateicoties tam, ka es mīlu. Ļ. Tolstojam-190”. Literatūras izstāde.

15.09. „Latviešu dzejas diena”. Dzejas stunda.

2018. gada 28. aug.

2018. gada 14. aug.S. Selicka darbu izstāde


Bijušās skolas telpās tika atklāta Kalniešu Muzeja istaba.

                                       Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2018.

2018. gada 3. jūl.

Pasākumi jūlijā-augustā

1.07.“Lasīsim, skatīsimies un zīmēsim pasaku.”. Pasaku pēcpusdiena.

21.08.“Prāta spēles brīvajam laikam”. Literatūras apskats.

24.08.“Ieskats Kalniešu pagasta vēsturē”. Novadpētniecības materiālu izstāde.