2016. gada 17. dec.

                                                         Ziemassvētku laikā.


2016. gada 13. dec.

2016.g. 10.12.
                            Jauns periodikas izstāžu skapis                       Jauns bērnu grāmatas plaukts
2016g..05.12.
Bibliotēkā bērnu stūrītī tagad dzīvo Zaķis Bānnijs - sežammaiss bērniem
2016.g. 22.11.
Jaunais dators bibliotēkas darbiniekiem par pagasta līdzekļiem.
2016.g.26. 10.
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija.
2016.g.25.05.
Jaunās grāmatas t.sk. par pašvaldības līdzekļiem.

  2016.g. 28.04.
Brauciens uz Krāslavu.
Grāfu Plāteru pils.
.


.